In English

Modelling Techniques for Post-tensioned Concrete Slab Bridges

Adam Jonsson ; Joel Eriksson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: FEM, slab bridge, prestressing, post-tensioning, beam elements, shell elements, cracking, Poisson’s ratio, transverse stiffnessPublikationen registrerades 2017-06-30. Den ändrades senast 2017-06-30

CPL ID: 250283

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek