In English

"Fitness for use"-oriented process modeling

Malin Lundquist ; Jakob Werner
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2017:071, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-06-30. Den ändrades senast 2017-06-30

CPL ID: 250282

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek