In English

HMI for Wireless Charging - A Development of a Human Machine Interface for the Alignment when Charging an Electric Car Wirelessly

Lisa Magnusson ; Frida Tjus
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-06-30. Den ändrades senast 2017-07-03

CPL ID: 250280

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek