In English

Studio i mekanik och hållfasthetslära - Utveckling och digitalisering av studions utbud

Hanna Geiger ; Frida Jedvert ; My Nilsson ; Vinh Tu
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Kandidatarbete / Institutionen för tillämpad mekanik, Chalmers tekniska högskola, ISSN 1654-4676; 2017:03, 2017.
[Examensarbete för kandidatexamen]

Studion i mekanik och hållfasthetslära skapades för fem år sedan för att komplettera undervisningen i kurser för mekanik och hållfasthetslära. Sedan dess har olika kandidatgrupper arbetat med att utveckla och underhålla studion för att bevara den i gott skick för användning. Under åren har studion uppdaterats med nya experiment och med diverse manualer och uppgifter till befintligt materiel. Detta år har studion utvecklats av en kandidatgrupp bestående av fyra civilingenjörsstudenter i årskurs tre; tre från programmet väg- och vattenbyggnad och en från programmet maskinteknik. En litteraturstudie genomfördes för att stödja studions syfte ur ett pedagogiskt perspektiv. För att få inspiration ordnades ett besök till Navet i Borås, där de bedriver en liknande verksamhet som stödjer yngre studenters lärande. Genom intervjuer med lärare på Chalmers framkom det vilka koncept som studenter ofta hade svårt för. Vidare gav lärarna många bra förslag på nya experiment, och tillägg till de existerande experimenten. Detta projekt har resulterat i en mängd nya experiment, både digitala och fysiska, och även tillhörande manualer har skapats. Reparation av existerande experiment har gjorts; dessutom har en nätbaserad informationsplattform utvecklats. Den nätbaserade informationsplattformen möjliggör för lättillgänglig information på utbudet som finns i studion. Förhoppningsvis kan detta projekt användas som inspiration för vidareutveckling av studion.Publikationen registrerades 2017-06-30. Den ändrades senast 2017-06-30

CPL ID: 250278

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek