In English

Development of a new dive computer and enhancing the experience of scuba diving

Evaldsson Jacob ; Jonas Jacobsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-06-30. Den ändrades senast 2017-06-30

CPL ID: 250275

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek