In English

Konstruera och tillverka en CNC-fräs för trä- och polymermaterial

Filip Alpsten ; Emil Borglund Aspler ; Lucas Björklund ; Fredrik Karlsson ; Kevin Ståhl ; Jesper Leiulfsrud
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Kandidatarbete / Institutionen för tillämpad mekanik, Chalmers tekniska högskola, ISSN 1654-4676; 2017.06, 2017.
[Examensarbete för kandidatexamen]

Detta kandidatarbete syftar till att möjliggöra tillverkning av formar för komposittillverkning på Chalmers genom att konstruera och tillverka en CNC-fräs för träoch polymermaterial. Arbetet har utförts på Institutionen för Tillämpad mekanik, Chalmers tekniska högskola. En komplett treaxlig maskin har konstruerats och tillverkats, uppfyllnad av kravställningar har verifierats genom simuleringar och en testplan för fysiska tester har upprättats. Som stöd vid framtida underhållsarbete och vidareutveckling har en komplett CAD-modell av maskinen och ett kopplingsschema över dess styrsystem tagits fram. Maskinen tillverkades och monterades med hjälp av den utrustning som finns att tillgå i Prototyplabbet på Chalmers. Den färdigställda maskinen öppnar upp för möjlighet till intern tillverkning av formar för komposittillverkning som inte tidigare funnits på Chalmers. Genom att Chalmers Formula Student och Eco-Marathon-teamen själva kan tillverka formar förväntas kostnader associerat med detta kunna reduceras, dessutom ges större frihet att testa olika konstruktioner.Publikationen registrerades 2017-06-30. Den ändrades senast 2017-06-30

CPL ID: 250274

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek