In English

Varm asfaltsåtervinning - Sveriges utvecklingsmöjligheter inom varm asfaltsåtervinning med influenser från Tyskland

Olivera Puljic ; Maria Andersson Elsborg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. 61 s.
[Examensarbete på grundnivå]

I Sverige utvecklas inte återvinningen av asfalt i samma takt som i vissa andra länder i Europa och därför har syftet med den här studien har varit att granska asfaltindustrin och undersöka potentialen för ökad användning av returasfalt på högtrafikerade vägar på uppdrag ifrån Skanska. Det här har gjorts genom en jämförelse med Tyskland som är ett land i framkant inom ämnet. Rapporten har genomförts genom en litteraturstudie samt intervjuer med olika aktörer i verksamheten och deras synvinkel på ämnet. Målet är att genom studier av Tysklands arbetssätt kunna ge förslag på möjliga åtgärder som går att tillämpa på den svenska asfaltbranschen. Idag finns det begränsningar för hur stora mängder returasfalt som får användas i de olika väglagen för att kunna säkerställa kvalitén på den färdiga vägen. Tyskland har god kunskap om det ingående materialet då de sorterar allt innan användning och kan på så sätt öka mängderna returasfalt i deras vägar. Deras regelverk uppmanar till innovation men är samtidigt strukturerat och tydligt gällande hantering av avfall. Detta har lett till en framgångsrik återvinning av asfalt där Sverige inte når upp till samma nivå av hållbarhet. Rapporten har tagit hänsyn till de olika förutsättningar som finns i länderna men också hur de svenska aktörernas attityd och agerande har varit gentemot användandet av returasfalt fram tills idag och hur det kan ha påverkat utvecklingen i Sverige.

Nyckelord: Varm asfaltsåtervinning, Tyskland, verksamhetsstruktur, avfall, slitlager, returasfalt, branschorganisation.Publikationen registrerades 2017-06-30. Den ändrades senast 2017-06-30

CPL ID: 250273

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek