In English

Investigating possible application areas and developing a marketing product for the all cellulose composite pulp pack

Matilda Henriksson ; Isabel Malone
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-06-30. Den ändrades senast 2017-06-30

CPL ID: 250267

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek