In English

FE-modelling of a tied arch bridge with regard to restraining forces - A comparison of modelling techniques

Frida Gustavsson ; Sofia Jorholm
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Restraining forces, tied arch bridge, beam grillage, beam elements, shell elements,Brigade/PLUS, FE-modelling, bridge designPublikationen registrerades 2017-06-30. Den ändrades senast 2017-06-30

CPL ID: 250266

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek