In English

Modeling and control of a crushing circuit for platinum concentration

Marcus Johansson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-06-29. Den ändrades senast 2018-01-24

CPL ID: 250257

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek