In English

Sensitivity of H-point Parameters in CAE Prediction for Automotive Seats

Tobias Rattfelt ; Thi Hellqvist
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-06-29. Den ändrades senast 2017-06-29

CPL ID: 250252

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek