In English

Optimization of a production flow using Value Stream Mapping and Discrete Event Simulation

Albin Goodwin ; Daniel Pantzar
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-06-29.

CPL ID: 250248

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek