In English

Assessment of information needs in manual assembly

Gustaf Eriksson ; Pontus Johansson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-06-29. Den ändrades senast 2017-11-10

CPL ID: 250245

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek