In English

A sustainable model for urban forestry

María Nortes Parra
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-06-29. Den ändrades senast 2017-06-29

CPL ID: 250244

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek