In English

Numerisk beräkning av luftmotstånd på en personbil vid kurvtagning

Aliki Berndtsson ; Robin Hagvall ; Erik Josefsson ; Filip Ljungqvist ; Mattias Persson ; Love Roos
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Kandidatarbete / Institutionen för tillämpad mekanik, Chalmers tekniska högskola, ISSN 1654-4676; 2017:05, 2017.
[Examensarbete för kandidatexamen]

Inom fordonsindustrin ligger idag stort fokus på att minska utsläpp från personbilar. Ett steg i detta är att minska bränsleförbrukning genom förbättring av fordonens aerodynamik. Bränsleförbrukningen mäts genom standardiserade körcykler som inte tar hänsyn till de aerodynamiska förlusterna som uppstår vid kurvtagning. Det är idag oklart huruvida detta ger en påtaglig inverkan på bränsleförbrukningen. Syftet med den här studien är att skapa förståelse för hur luftmotståndet hos en personbil påverkas vid kurvtagning. Då industrin idag undersöker hur sidvind påverkar aerodynamiken genom att snedställa fordonet i en vindtunnel är det av stort intresse att undersöka om detta kan användas för att approximera kurvtagning. Studien inriktar sig därför främst på att, med hjälp av programvara för Computational Fluid Dynamics (CFD) och fordonsmodellen DrivAer, simulera och studera skillnaden mellan tre olika strömningsfall: körning på raksträcka, snedställning och kurvtagning. Resultatet visar att luftmotståndet ökar vid kurvtagning jämfört med snedställning och att sidkraften riktas inåt kurvan, medan den vid snedställning riktas åt motsatt håll. Vidare visar det sig att öppna fälgar ger större påverkan på luftmotståndet vid kurvtagning än stängda fälgar. Dessutom konstateras att kraftkoefficienterna CD, CL och CS är kraftigt beroende av kurvradien. Det är tydligt att kurvtagning har stor påverkan på aerodynamiken. Exempelvis ökar CD med 11 % mellan rak körning och körning i en kurva med en radie på 200m.

Nyckelord: CFD, aerodynamik, luftmotstånd, lyftkraft, sidkraft, kurvtagning, DrivAer, MRFPublikationen registrerades 2017-06-29. Den ändrades senast 2017-07-03

CPL ID: 250243

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek