In English

Demonstration of real-time criticality assessment using a test-bed

Patricia Quijada Fumero ; Omkar Salunkhe
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-06-29. Den ändrades senast 2017-06-29

CPL ID: 250242

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek