In English

Let's Reconsider Shoes End-of-Life - How to facilitate a prolonged life and proper material recycling, through system- and product-redesign

Mariell Bjuhr ; Lovisa Wargsjö
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-06-29. Den ändrades senast 2017-08-25

CPL ID: 250239

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek