In English

User Journey Map and development of a pantyliner

Moa Holmström ; Elin Skoog
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-06-29. Den ändrades senast 2017-06-29

CPL ID: 250238

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek