In English

Design Coach for Coach Warning Design - A Strategic Approach to Active Safety Warning Interaction in Coaches

Jonas Isaksson ; Maksim Hansén Goobar
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-06-29. Den ändrades senast 2017-08-16

CPL ID: 250237

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek