In English

Exterior Light Communication for Silent Bus - Development of a Vehicle to Vurnerable Road User Communicaiton System

Karin Odin ; Katarina Andersson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-06-29. Den ändrades senast 2017-06-29

CPL ID: 250231

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek