In English

From residues to resource - Pretreatment and pulping of forest residues in a biorefinery concept

Ina Sonne
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-06-28. Den ändrades senast 2017-06-28

CPL ID: 250208

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek