In English

From residues to resource - Pretreatment and pulping of forest residues in a biorefinery concept

Axel Martinsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-06-28. Den ändrades senast 2017-11-29

CPL ID: 250207

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek