In English

Kraft cooking of Brazilian eucalyptus urograndis - A case study of extractives and their effect on cooking performance

Emma Skogman ; Kajsa Strandberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-06-28. Den ändrades senast 2017-08-21

CPL ID: 250205

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek