In English

Estimation of correlations in overdispersed gene count data

Christoffer Bäckberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-06-28.

CPL ID: 250204

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek