In English

Förstudie till bro över riksväg 40 - Konceptuell design och preliminär dimensionering av vägbro vid Hössnamotet

MALIN ANDERSSON ; OLLE CEDERHOLM ; WILHELM HEIROTH ; EMMA PETTERSSON ; ERIK SAVE ; KARL ÅKERMO
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete för kandidatexamen]

Nyckelord: Bro, betong, balkbro, brokoncept, brokonstruktion, broproduktion, brounderhåll, Hössnamotet, förspänningPublikationen registrerades 2017-06-28. Den ändrades senast 2017-06-28

CPL ID: 250195

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek