In English

Spillvärmeåtervinning via avgaspanna - En jämförande analys av våt-ångturbin och skruvexpander

Waste heat recovery by using the exhaust gas boiler - A comparative analysis of wet-steam turbine and steam screw expander

Fredrik Tidblad ; Jesper Johansson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. 48 s.
[

Oracle XML Developers Kit 10.2.0.2.0 - Production

XML-25011: Error processing XSLT stylesheet: ../index.xsl
file:////usr/local/tomcat/webapps/chex/local/xsl/output/html/normal/body.xsl<Line 340, Column 84>: XML-22021: (Error) Error parsing external document: 'Förbindelse vägras'.