In English

Bränslecell jämfört med dieselgenerator - En Fallstudie; ersättning av dieselgenerator på fartyg

Fuel cell versus dieselgenerator - Case study; replacement of a diesel generator on ships

Christian Swenson ; Hampus Alfredsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. 45 s.
[Examensarbete på grundnivå]

Traditional fuels in th

Oracle XML Developers Kit 10.2.0.2.0 - Production

XML-25011: Error processing XSLT stylesheet: ../index.xsl
file:////usr/local/tomcat/webapps/chex/local/xsl/output/html/normal/body.xsl<Line 340, Column 84>: XML-22021: (Error) Error parsing external document: 'Förbindelse vägras'.