In English

Electro-assisted dewatering of cellulosic materials - A comparison between fibrillated materials

Jessica Jakobsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-06-28. Den ändrades senast 2017-06-28

CPL ID: 250178

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek