In English

Dimensionering av tvärkraftsbelastade träförband - Teoretiska grunder och utvecklande av dimensioneringsverktyg i enlighet med Eurokod 5

Freddie Svennberg ; Daniel Lindell
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på grundnivå]

Nyckelord: Tvärkraftsbelastat förband, Eurokod 5, CTH, Chalmers, Examensarbete, Johansen, Beräkningsark, Träförband, Enskäriga, Tvåskäriga, Förbindare, Dimensionering,Publikationen registrerades 2017-06-28. Den ändrades senast 2017-06-28

CPL ID: 250176

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek