In English

The environmental performance of high value recycling for the fashion industry

Theodoros Spathas
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-06-28. Den ändrades senast 2017-06-28

CPL ID: 250175

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek