In English

Development of a connection design methodology for bamboo

DOMINIKA MALKOWSKA
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Bamboo, withdrawal strength, embedment strength, self-tapping screws, stiffnessPublikationen registrerades 2017-06-28. Den ändrades senast 2017-07-03

CPL ID: 250174

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek