In English

Finite Element Model Evaluation using Factorial Design

HOSSEIN TAHERSHAMSI
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Diffusion, FEsimulation, Factorialdesign, Computationalhomogenization, ConcretePublikationen registrerades 2017-06-28. Den ändrades senast 2017-06-28

CPL ID: 250172

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek