In English

Design Methodology for Evaluation of Global Stability in Structural Systems

ABDULRAHEEM ALSOFI ; Andreas Grahn
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Global system buckling, Vianello method, Linear buckling analysis, Structural system, Stability,Bucklinglength,FEM-DesignPublikationen registrerades 2017-06-28. Den ändrades senast 2017-06-28

CPL ID: 250165

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek