In English

Dynamic bridge-train interaction in high-speed railway design - An evaluation of comfort criteria regulations and analysis methods according to Eurocode

Michael Engberg ; Axel Kristensson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Structuraldynamics, High-speedrailway, Bridgeinteractiondesign, Comfortcriteria, EurocodePublikationen registrerades 2017-06-28. Den ändrades senast 2017-06-28

CPL ID: 250160

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek