In English

Automation of the dimensioning of glass and production of glass drawings

Martin Nygren
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Automation,Glassfaçade,Streamlining,Grasshopper,Drawing productionPublikationen registrerades 2017-06-28. Den ändrades senast 2017-06-28

CPL ID: 250154

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek