In English

Why e-commerce firms outsource consumer credits from a transaction cost and resource-based perspective

David Kron ; Victor Nydén
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2017:045, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-06-28. Den ändrades senast 2017-06-28

CPL ID: 250153

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek