In English

View of Wood - Structural Concepts for an Observation Tower Displaying the Potential of Timbe

Karin Cajmatz
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Timber observation tower, Observation tower, Timber engineering, Conceptual design, Structural conceptPublikationen registrerades 2017-06-28. Den ändrades senast 2017-06-28

CPL ID: 250152

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek