In English

Identifying and engaging with startups

Caroline Andersson ; Minna Sandberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2017:064, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-06-28. Den ändrades senast 2017-06-28

CPL ID: 250150

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek