In English

Insights into battery electric vehicle adopters´ transition to electromobility

Jonathan Stenson ; Gustav Olsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2017:083, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-06-28. Den ändrades senast 2017-06-28

CPL ID: 250148

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek