In English

Application of Asymmetric Loads on Cable Shaped Structures - A load case study of Timber roof Stress Ribbon structures

Martin Ingvarsson ; David Gustafsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Stress Ribbon, Timber, Roof Structures, Numerical Method, Load CombinationsPublikationen registrerades 2017-06-28. Den ändrades senast 2017-06-28

CPL ID: 250144

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek