In English

Projektering av gång- och cykelbro vid Hägernäs station - Konceptuell design och preliminär dimensionering

VIKTORIA BODÉN ; MICHAELA HENRIKSSON ; REBECCA HENRIKSSON ; ERIK KARLSSON ; STINA LUNDIN ; ELINA ULANDER
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete för kandidatexamen]

Nyckelord: Preliminär dimensionering, balkbro, stålbro, trebalkssystem, konceptuell design.Publikationen registrerades 2017-06-27. Den ändrades senast 2017-06-27

CPL ID: 250130

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek