In English

Häng med över Viskan- Framtagande och preliminär dimensionering av ett brokoncept utmed väg 27

FELIX DUBREFJORD ; Christoffer Jonsson ; SOFIA LINDROTH ; ISABELLE PERSSON ; LARS SCHEIDEGGER ; HANNA WESTERLING
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete för kandidatexamen]

Nyckelord: Brokoncept, Viskan, Konceptuell design, Bro, Snedkabelbro, Preliminär dimensioneringPublikationen registrerades 2017-06-27. Den ändrades senast 2017-06-27

CPL ID: 250127

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek