In English

SOME COASTS TAKE TIME..... Analysis of the Planning Practise Along the West Coastal Areas of National Interest

Helalia Zamir
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-06-26. Den ändrades senast 2017-06-26

CPL ID: 250102

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek