In English

Crack Propagation under Combined Thermal Cycling and Mechanical loading

Johan Lansinger
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2004.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-01-08. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 25009

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek