In English

Produktutveckling för bättre munhälsa

Development of a new dental hygiene concept

Julia Hallén ; Elin Janebäck ; Fredrika Lundkvist ; Maria Ottosson Nordin ; Amanda Regnstrand ; Asma Syed
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2017-06-22. Den ändrades senast 2017-09-06

CPL ID: 250079

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek