In English

Produktutveckling för bättre munhälsa

Development of a new dental hygiene concept

Julia Hallén ; Elin Janebäck ; Fredrika Lundkvist ; Maria Ottosson Nordin ; Amanda Regnstrand ; Asma Syed
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete för kandidatexamen]