In English

Filurerna - En rolig och interaktiv miljösatsning

Filurerna - A fun and interactive environmental initiative

Mattias Alvarsson ; Niklas Gren ; Fanny Johansson ; John Skoglund ; Emil Vestman
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2017-06-22.

CPL ID: 250077

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek