In English

Visualisering av materialflöden i en komplex kundorderstyrd produktionsmiljö - En fallstudie på Saab Surveillance

Nina Hellström ; Josephine Darlington
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. 75 s.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2017-06-22. Den ändrades senast 2017-06-22

CPL ID: 250072

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek