In English

Design av hjälpmedel för undersköterskor på förlossningsavdelningen

Designing an aid for nurses at the obstretrics department

Fredrika Andersson ; Sofia Pernbert ; Rebecca Sandberg ; Anna Tengroth ; Johanna Wendt
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2017-06-22. Den ändrades senast 2017-09-06

CPL ID: 250045

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek