In English

Pendlarcykeln - En ändamålsenlig kategorisering: Avsedd för långa sträckor i trafik, utrustad med lämpliga tillbehör i form av packningslösningar och stöldskydd

The commuter bicycle - A task-oriented category: Intended for long distances in traffic, equipped with suitable accessories such as solutions for anti-theft and luggage

Thomas Eriksson ; Jonatan Gottfridsson ; Jonatan Nilsson ; Sebastian Salinder ; Edvin Martinsson ; Andreas Mattiasson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2017-06-21. Den ändrades senast 2017-08-31

CPL ID: 250042

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek