In English

Energioptimering av krossning och malning inom gruvindustrin - Sönderdelningsförmåga av kopparslagg i konkross och kulkvarn

Energy optimization of crushing and grinding in the mining industry - Size reduction of copperslag in a cone crushing and ball mill

Johan Andersson ; Viktor Rask-Andersen ; Anna Rydin
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2017-06-21. Den ändrades senast 2017-09-12

CPL ID: 250034

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek