In English

Energioptimering av krossning och malning inom gruvindustrin - Sönderdelningsförmåga av kopparslagg i konkross och kulkvarn

Energy optimization of crushing and grinding in the mining industry - Size reduction of copperslag in a cone crushing and ball mill

Johan Andersson ; Viktor Rask-Andersen ; Anna Rydin
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2017-06-21.

CPL ID: 250034

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek